Nasze publikacje

Lp Autor Tytuł

Rodzaj pliku

1.

Bożena Merchelska,
Wojciech Ostapowicz
ZNACZENIE KSZTAŁCENIA OGÓLNOTECHNICZNEGO WE  WSZECHSTRONNYM ROZWOJU DZIECKA
2. Ewa Awramik - Kształtowanie się osobowości.
- Rola sztuki w kolejnych okresach rozwojowych dziecka.
- Origami w szkole - sukces ucznia i nauczyciela
- Rola zabawy w kształceniu plastycznym
- Terapi przez plastykę
- Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki "ZABAWA NA HASŁO"
- Oddziaływanie filmów rysunkowych na dzieci i młodzież.
- Terapeutyczne oddziaływanie muzyki w niektórych chorobach dzieci
3. Anna Elżbieta Nartowicz Co wiemy o muzyce - testy sprawdzające wiadomości dla klas IV-VI
4. Hanna Bezdziecka Jaką mieszaniną jest woda ze stawu?
5. Hanna Bezdziecka Projekt działania lokalnego "Cegiełka" - akwarium dla Szkoły Podstawowej w Kalinowie
6. Grażyna Barcińska,
Anna Lewoc,
Ewa Przekop
Ceremoniał wewnątrzszkolny
7. Piotr Mroziewski Technika gry w piłkę ręczną, ćwiczenia techniczno-taktyczne w dwójkach
8. Piotr Mroziewski Taktyka gry w piłkę ręczną, ćwiczenia techniczno-taktyczne w trójkach
9. Hanna Tyszko Poznajemy bibliotekę i jej zbiory. Autorzy naszych lektur
10. Elżbieta Grzyb,
Dorota Stecka
SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI OTWARCIA HALI SPORTOWEJ I WRĘCZENIA SZTANDARU
11. Danuta Turek PROGRAM ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ DLA KLAS IV - VI
12. Iwona Baranowska REKREACYJNA FORMA ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ
13. Hanna Bezdziecka SPRAWOZDANIE Z KONKURSU - NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD W MOJEJ WSI
14. Hanna Bezdziecka SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA PRZYRODNICZEGO SP KALINOWO
15. Anna Lewoc Propozycja cyklu lekcji języka polskiego w oparciu o lekturę Seweryny Szmaglewskiej Czarne Stopy
16. Teresa Mierzwińska Synektyka w edukacji wczesnoszkolnej
17. Teresa Mierzwińska Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III
18. Teresa Mierzwińska Scenariusz uroczystości ślubowania klas pierwszych
19. Małgorzata Miłowicka Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy II
20. Katarzyna Jolanta Jachowicz Pedagogika kreatywności
21. Iwona Baranowska Muzyka w zajęciach wychowania fizycznego
22. Marzanna Cieślukowska Co w trawie piszczy
23. Anna Lewoc Człowiek człowiekowi bliźnim
24. Dorota Krawczyk Zabawy ruchowe w terenie
25. Dorota Krawczyk Bezpieczny przedszkolak
26. Wiesława Witkowska Trudności w czytaniu i pisaniu uwarunkowane zaburzoną percepcją słuchową
27. Dorota Jenczelewska ABC siatkówki
28. Elżbieta Kłoczko Jak można ułatwić uczniom zapamiętywanie
29. Alicja Bogdan Przykładowy zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem drabinek przyściennych
30. Alicja Bogdan Przykładowy tok lekcyjny zespołowych gier sportowych z wybranymi ćwiczeniami specjalnymi
31. Alicja Bogdan Systematyka i metodyka nauczania skoków w gimnazjum
32. Grażyna Abrycka Testy do wykorzystania w wychowaniu komunikacyjnym - znaki drogowe
33. Grażyna Abrycka Testy do wykorzystania w wychowaniu komunikacyjnym - bezpieczeństwo ruchu drogowego
34. Beata Marchel Techniki plastyczne
35. Beata Marchel Stymulowanie artystycznej aktywności dzieci na lekcjach plastyki
36. Teresa Ochman Rola obrazu i rysunku w nauczaniu wczesnoszkolnym
37. Dorota Krawczyk Zabawy ruchowe w terenie
38. Joanna Beata Sokołowska Potrzeby mojej szkoły w zakresie ewaluacji dydaktycznej
39. B. Makarewicz,
E. Obuchowiecz-Godzieba
Nie taki diabeł straszny... czyli jak zorganizować międzygimnazjalny konkurs w swojej szkole
40. Marzenna Brzozowska,
Agata Dremo,
Lilianna Łubian-Podgórna,
Elżbieta Rudzińska,
Katarzyna Zajkowska,
Elżbieta Żarska
Ocenianie na zajęciach plastyczno-technicznych
41. Małgorzata Sasińska Fitness-aerobic: wprowadzenie do aerobicu
42. Małgorzata Sasińska Fitness w szkole
43. Anna Elżbieta Natrowicz Kryteria oceny ucznia z muzyki w klasach IV-VI
44. Ewa Majewska Tajemnice architektury
45. Bożena Merchelska Scenariusz zajęć z zakresu edukacji europejskiej dla uczniów klas młodszych
46. Bożena Merchelska Małe ABC o UNII EUROPEJSKIEJ
47. Praca zbiorowa pod kierunkiem Andrzeja Szarejko Analiza treści nauczania przyrody
w klasach IV - VI
48. Anna Zamojska,
Alicja Wysocka,
Grzegorz Próchnicki
Kryterialne ocenianie pisemnych form wypowiedzi z języka polskiego
49. Alicja Wysocka Salon kulturalny czwartego gimnazjum
50. Urszula Barbara Zalewska Przedmiotowy system oceniania: Biologia
51. Urszula Barbara Zalewska Przyczyny nadmiernych trudności w uczeniu się matematyki
52. Katarzyna Maciaszek Szkolny konkurs biologiczny
53. Katarzyna Maciaszek Dokumentacja szkolenia: warsztaty edukacji ekologicznej
54. Jadwiga Wasilewska Scenariusz zajęć otwartych
55. Teresa Galias Michał Kajka - zestawienie bibliograficzne
56. Anna Lewoc Człowiek człowiekowi bliźnim
57. Joanna Beata Sokołowska Potrzeby mojej szkoły w zakresie ewaluacji dydaktycznej
58. Danuta Turek Regulamin samorządu uczniowskiego w SP2 w Ełku
59. Danuta Turek Plan pracy samorządu uczniowskiego w SP2 w Ełku
60. Anna Karwacka Odrębność lekcji wychowania fizycznego
61. Anna Karwacka Co to jest edukacja ekologiczna?
62. Łucjan Szkatuła Agresja i przemoc u dzieci
63. Małgorzata Kortas Jak cie widzą tak cie piszą
64. Elżbieta Adeszko,
Wiesława Koniecka,
Danuta Turek
Mazurskim szlakiem Michała Kajki
65. Jan Adamski Przeszłość Warmii i Mazur
66. Jan Adamski Realizacja ścieżki międzyprzedmiotowej - edukacja regionalna
67. Elżbieta Wyłuda Projekt matematyczny - grunt to rodzinka
68. Krystyna Kompanowska,
Bożena Różyńska
Przedszkolny program adaptacyjny
69. Dorota Jenczelewska
Urszula Maksimowicz
Konspekt lekcji przyrody
70. Maria Mroczkowska Specyfikacja lekcji wychowania fizycznego w porównaniu z innymi lekcjami szkolnymi
71. Dorota Jenczelewska
Urszula Maksimowicz
Widowiskowe układy taneczne
72. Alicja Wysocka Kultura polska na tle kultury śródziemnomorskiej
73. Alicja Wysocka Salon kulturalny
74. Irena Brzostowska Matematyczna pisanka
75. IRENA BRZOSTOWSKA PROGRAM ZAJĘĆ Z UCZNIAMI UZDOLNIONYMI MATEMATYCZNIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ
76. Jan Adamski,
Maria Mroczkowska
REALIZACJA ŚCIEŻKI MIĘDZYPRZEDMIOTOWEJ - "EDUKACJA REGIONALNA" W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W STRADUNACH
77. Barbara Matczak SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH Dzień aktywności - klasa I
78. Katarzyna Mierzwińska,
Agata Grądecka,
Magdalena Mocarska,
Magdalena Kowalko
Zanika BIORÓŻNORODNOŚĆ w przyrodzie
79. Monika Pieczara Metoda projektu na lekcji biologii. Temat: Wyzwania ekologiczne
80. Jolanta Żukowska Materiał do pracy z rodzicami Jak rozpoznać, czy dziecko bierze narkotyki?
81. Jolanta Żukowska Materiał do pracy z rodzicami Dzieci a alkohol. Jak pomóc dziecku nie pić.
82. Regina Merchelska Scenariusz lekcji na temat: Płazy- zwierzęta wodne czy lądowe?
83. Małgorzata Zubrycka Scenariusz imprezy okolicznościowej z okazji dnia matki "Mojej Mamie" - w nauczaniu zintegrowanym
84. Helena Brzozowska-Cieśluk
Ewa Litman
Inscenizacja: ciekawe przygody wody
85. Anna Paszkowska Przyczyny nadmiernych trudności w uczeniu się przez dzieci matematyki, oraz ich konsekwencje
86. Danuta Olichwier Czekamy na Ciebie Panie" - wieczornica na okres Bożego Narodzenia
87. Bożena Jeglińska Wieczornica poświęcona niepokalanemu poczęciu Najświętszej Maryi Panny
88. Hanna Tyszkiewicz Różańcowe misterium
89. s. Cecylia Dudzik
Barbara Jabłońska
Bożena Jeglińska
Agata Kirycka
Danuta Olichwier
Scenariusz uroczystości kulturalno-religijnej dla gimnazjum - "Ognisko z Ojcem świętym"
90. Danuta Straszyńska,
Anna Mierzejewska,
Danuta Nawrocka,
Bożena Rudziewicz
Ognisko urodzinowe z Ojcem świętym
91. s. Goretti Mirecka,
Hanna Tyszkiewicz,
Edyta Skarżyńska,
Wiesława Poleszuk,
Michał Janiszewski
Ognisko urodzinowe z Ojcem świętym "Kochamy Cię Ojcze święty"
92. Maria Chaberek, Maria Klimowicz, Marianna Łukaszewicz, Teresa Romanowska, Ks. Jarosław Mierzejewski - Rocznica pontyfikatu papieża Jana Pawła II Scenariusz uroczystości kulturalno - religijnej dla klas IV - VI Szkoły Podstawowej
93. Zuzanna Hołubowicz, Ks. Grzegorz Stankiewicz "Dzień Słowa" - Rekolekcje 2001 w Gimnazjum Nr 3 w Ełku
94. s. Goretti Mirecka OSB "Różańcowa przypowieść"
95. Danuta Olichwier Montaż słowno-muzyczny według fragmentów "ślubów Jasnogórskich", poezji Zygmunta Krasińskiego, Adama Mickiewicza, Stanisława Wyspiańskiego i Jana Olechowskiego.
96. Hanna Tyszkiewicz
Ks. Jacek Uchan
Wielki Kardynał Prymas Tysiąclecia
97. Zofia Łukawska Sprawozdanie z przebiegu III Listopadowych Spotkań pod hasłem "Polska w Europie" w Gimnazjum nr 3 w Ełku
98. Ewa Chmielewska Czy w dobie telefonów komórkowych i Internetu warto uczyć pisać listy?
99. Leszek Zyskowski Program ferii zimowych „Ferie zimowe artystycznie i sportowo” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Borzymach.
100. Leszek Zyskowski Propozycja festynu integracyjno – sportowego „Dzień sportu szkolnego”
101. Leszek Zyskowski Przedmiotowy system oceniania z fizyki i astronomii – III etap kształcenia
102. Danuta Żylińska Scenariusz zajęć z edukacji ekologicznych dla dzieci 6-letnich. „Szklane ogrody”- zakładanie ogrodów w sali przedszkolnej
103. Renata Grądek Konkurs „PRZYSŁOWIA I POWIEDZENIA POLSKIE” dla klas III
104. Joanna Agnieszka Kalisz Scenariusz imprezy szkolnej „SPOTKANIE ZE STAROŻYTNĄ GRECJĄ”
105. Tomasz Marchel Zbiór testów sprawdzających umiejętność odczytu pomiarów z suwmiarki
106. Grażyna Strzyżewska
Joanna  Dobrydnio
Wychowanie przez udział w życiu gromady zuchowej
107. Małgorzata Kiryłło Biblioterapia i bajkoterapia jako metoda w pedagogice specjalnej
108. Tomasz Marchel Ćwiczenia z grafiki komputerowej - Skanowanie, formaty plików
109. Joanna  Dobrydnio Scenariusz lekcji nauczania zintegrowanego BOŻE NARODZENIE
110. Joanna  Dobrydnio Scenariusz lekcji nauczania zintegrowanego WIELKANOCNE ZWYCZAJE
111. Jadwiga Deluga,
Ewa Ryta Jurczykowska
Scenariusz zabawy andrzejkowej dla dzieci i rodziców W KRAINIE MAGII
112. Jadwiga Deluga,
Ewa Ryta Jurczykowska
Scenariusz integracyjnego spotkania opłatkowego z rodzicami W ŻŁOBIE NA SIANIE
113. Ewa Ryta Jurczykowska Scenariusz zabawy dla dzieci uczęszczających na półkolonie PODWODNY ŚWIAT
114. Ewa Ryta Jurczykowska Scenariusz spotkania integracyjnego dzieci z grupy "0" z przedszkolakami ŚMIAĆ SIĘ KAŻDY MOŻE
115. Roman Zapert Scenariusz lekcji techniki TECHNIKA POMIARÓW SUWMIARKĄ
116. Roman Zapert Test z techniki w gimnazjum
117. Roman Zapert Ćwiczenia z baz danych w MS Word
118. Roman Zapert Ćwiczenia z baz danych w MS Excel